KOTNIG, trgovina in storitve d.o.o.

Kitni Vrh 1a, 1303 Zagradec, Slovenia

Pogoji uporabe

Nazadnje posodobljeno 2. septembra 2021

STRINJANJE S POGOJI UPORABE

Ti pogoji uporabe predstavljajo pravno zavezujoč sporazum, sklenjen med vami, osebno ali v imenu subjekta (»vi«) in KOTNIG, gostinstvo in turizem d.o.o. (»Podjetje«, »mi«, »mi« ali »naši«), v zvezi z vašim dostopom do in uporabo spletnega mesta https://kotnig.si/ kot tudi katere koli druge medijske oblike, medijskega kanala, mobilnega spletnega mesta oz. mobilno aplikacijo, ki je povezana, povezana ali kako drugače povezana z njo (skupaj “Spletno mesto”). Registrirani smo v Sloveniji in imamo sedež na naslovu Kitni Vrh 1a, Zagradec, Zagradec 1303. Naša DDV številka je SI49926110. Strinjate se, da ste z dostopom do spletnega mesta prebrali, razumeli in se strinjali, da vas zavezujejo vse te pogoje uporabe. ČE SE NE STRINJATE Z VSEMI POGOJI UPORABE, VAM JE IZRECNO PREPOVEDANA UPORABA SPLETNEGA MESTA IN MORATE TAKOJ PRENEHATI UPORABO.

Dodatni pogoji ali dokumenti, ki se lahko občasno objavijo na spletnem mestu, so tukaj izrecno vključeni s sklicevanjem. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji občasno spremenimo ali dopolnimo te pogoje uporabe. O kakršnih koli spremembah vas bomo opozorili s posodobitvijo datuma »Zadnje posodobljene« teh pogojev uporabe, vi pa se odpovedujete vsaki pravici do prejema posebnega obvestila o vsaki takšni spremembi. Poskrbite, da boste vsakič, ko uporabljate naše spletno mesto, preverili veljavne pogoje, da boste razumeli, kateri pogoji veljajo. Za vas bodo veljale in se bo štelo, da ste seznanjeni s spremembami kakršnih koli revidiranih pogojev uporabe in jih boste sprejeli z vašo nadaljnjo uporabo spletnega mesta po datumu objave teh revidiranih pogojev uporabe.

Informacije na spletnem mestu niso namenjene distribuciji ali uporabi s strani katere koli osebe ali subjekta v kateri koli jurisdikciji ali državi, kjer bi bila taka distribucija ali uporaba v nasprotju z zakonom ali predpisom ali bi za nas veljala kakršna koli zahteva za registracijo v takšni jurisdikciji ali državi. . V skladu s tem tiste osebe, ki se odločijo za dostop do spletnega mesta z drugih lokacij, to storijo na lastno pobudo in so izključno odgovorne za skladnost z lokalno zakonodajo, če in v obsegu lokalne zakonodaje veljajo.

Spletno mesto je namenjeno uporabnikom, ki so stari najmanj 18 let. Osebam, mlajšim od 18 let, ni dovoljena uporaba ali registracija spletnega mesta.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Če ni drugače navedeno, je spletno mesto naša lastniška lastnina in vsa izvorna koda, baze podatkov, funkcionalnost, programska oprema, dizajni spletnih mest, zvok, video, besedilo, fotografije in grafika na spletnem mestu (skupaj »Vsebina«) ter blagovne znamke, storitve znamke in logotipi, ki jih vsebujejo (»znamke«), so v naši lasti ali pod nadzorom ali so nam licencirani ter so zaščiteni z zakonodajo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah ter različnimi drugimi pravicami intelektualne lastnine in zakoni o nelojalni konkurenci Združenih držav, mednarodni zakoni o avtorskih pravicah, in mednarodne konvencije. Vsebina in oznake so na spletnem mestu “KAKRŠNE SO” na voljo samo za vašo informacijo in osebno uporabo. Razen kot je izrecno določeno v teh pogojih uporabe, nobenega dela spletnega mesta in nobene vsebine ali oznak ni dovoljeno kopirati, reproducirati, združevati, ponovno objaviti, nalagati, objavljati, javno prikazovati, kodirati, prevajati, prenašati, distribuirati, prodajati, licencirati ali drugače izkoriščeni za kakršne koli komercialne namene, brez našega izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja.

Pod pogojem, da izpolnjujete pogoje za uporabo spletnega mesta, vam je podeljena omejena licenca za dostop in uporabo spletnega mesta ter za prenos ali tiskanje kopije katerega koli dela vsebine, do katere ste pravilno pridobili dostop izključno za osebne, nekomercialne namene. uporaba. Pridržujemo si vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene na in do spletnega mesta, vsebine in oznak.

PREDSTAVITVE UPORABNIKOV

Z uporabo spletnega mesta izjavljate in jamčite, da: (1) imate pravno sposobnost in se strinjate, da boste upoštevali te pogoje uporabe; (2) niste mladoletna oseba v jurisdikciji, v kateri prebivate; (3) do spletnega mesta ne boste dostopali prek avtomatiziranih ali nečloveških sredstev, bodisi prek bota, skripta ali kako drugače; (4) spletnega mesta ne boste uporabljali za kakršne koli nezakonite ali nepooblaščene namene; in (5) vaša uporaba spletnega mesta ne bo kršila nobenega veljavnega zakona ali predpisa.

Če posredujete kakršne koli informacije, ki so neresnične, netočne, neaktualne ali nepopolne, imamo pravico začasno ustaviti ali ukiniti vaš račun ter zavrniti vsako trenutno ali prihodnjo uporabo spletnega mesta (ali katerega koli dela).

PREPOVEDANE DEJAVNOSTI

Do spletnega mesta ne smete dostopati ali uporabljati za noben drug namen, razen za tiste, za katere damo spletno mesto na voljo. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati v zvezi s kakršnimi koli komercialnimi podvigi, razen s tistimi, ki jih posebej odobrimo ali odobrimo z naše strani.

Kot uporabnik spletnega mesta se strinjate, da ne boste:

1. Sistematično pridobivajte podatke ali drugo vsebino s spletnega mesta za ustvarjanje ali prevajanje, neposredno ali posredno, zbirke, kompilacije, baze podatkov ali imenika brez našega pisnega dovoljenja.

2. Zavajajte, goljufijo ali zavajajte nas in druge uporabnike, zlasti pri vsakem poskusu pridobivanja občutljivih podatkov o računu, kot so uporabniška gesla.

3. Zaobidete, onemogočite ali kako drugače posegate v funkcije spletnega mesta, povezane z varnostjo, vključno s funkcijami, ki preprečujejo ali omejujejo uporabo ali kopiranje katere koli vsebine ali uveljavljajo omejitve uporabe spletnega mesta in/ali vsebine, ki je na njem.

4. Omalovaževanje, tarnanje ali kako drugače škodovati po našem mnenju nas in/ali spletnega mesta.

5. Uporabite vse informacije, pridobljene s spletnega mesta, da bi nadlegovali, zlorabljali ali škodovali drugi osebi.

6. Nepravilno uporabljajte naše storitve podpore ali pošiljajte lažna poročila o zlorabah ali neprimernem vedenju.

7. Uporabite spletno mesto na način, ki ni v skladu z veljavnimi zakoni ali predpisi.

8. Sodelujte v nepooblaščenem oblikovanju ali povezovanju s spletnim mestom.

9. Naložite ali oddajte (ali poskusite naložiti ali prenesti) viruse, trojanske konje ali drugo gradivo, vključno s prekomerno uporabo velikih črk in neželeno pošto (neprekinjeno objavljanje ponavljajočega se besedila), ki moti nemoteno uporabo in uživanje katere koli strani v Spletno mesto ali spreminja, poslabša, moti, spreminja ali moti uporabo, funkcije, funkcije, delovanje ali vzdrževanje spletnega mesta.

10. Sodelujte v kakršni koli avtomatizirani uporabi sistema, na primer z uporabo skriptov za pošiljanje komentarjev ali sporočil ali z uporabo katerega koli podatkovnega rudarjenja, robotov ali podobnih orodij za zbiranje in ekstrakcijo podatkov.

11. Izbrišite obvestilo o avtorskih pravicah ali drugih lastniških pravicah iz katere koli vsebine.

12. Poskusite se predstavljati kot drug uporabnik ali osebo ali uporabiti uporabniško ime drugega uporabnika.

13. Naložite ali oddajte (ali poskusite naložiti ali prenesti) kakršno koli gradivo, ki deluje kot pasivni ali aktivni mehanizem zbiranja ali prenosa informacij, vključno z neomejenimi formati za izmenjavo jasnih grafik (»gif«), slikovnimi pikami 1×1, spletnimi hrošči , piškotki ali druge podobne naprave (včasih imenovane »vohunska programska oprema« ali »pasivni mehanizmi zbiranja« ali »pcms«).

14. Motite, motite ali ustvarite nepotrebno breme na spletnem mestu ali omrežjih ali storitvah, povezanih s spletnim mestom.

15. Nadlegujte, nadlegujte, ustrahujte ali grozite kateremu koli od naših zaposlenih ali agentov, ki vam zagotavljajo kateri koli del spletnega mesta.

16. Poskusite zaobiti kakršne koli ukrepe spletnega mesta, ki so namenjeni preprečevanju ali omejevanju dostopa do spletnega mesta ali katerega koli dela spletnega mesta.

17. Kopirajte ali prilagodite programsko opremo spletnega mesta, vključno z, vendar ne omejeno na, Flash, PHP, HTML, JavaScript ali drugo kodo.

18. Razen kot dovoljuje veljavna zakonodaja, dešifrirajte, dekompilirajte, razstavite ali izvajajte obratni inženiring katero koli programsko opremo, ki sestavlja ali na kakršen koli način sestavlja del spletnega mesta.

19. Razen če je to lahko posledica običajne uporabe iskalnika ali internetnega brskalnika, uporabe, zagona, razvoja ali distribucije katerega koli avtomatiziranega sistema, vključno s katerim koli pajkom, robotom, pripomočkom za goljufanje, strgalom ali bralnikom brez povezave, ki dostopa do spletnega mesta , ali uporabo ali zagon katerega koli nepooblaščenega skripta ali druge programske opreme.

20. Za nakupe na spletnem mestu uporabite nakupovalnega ali nabavnega agenta.

21. Izvajajte kakršno koli nepooblaščeno uporabo spletnega mesta, vključno z zbiranjem uporabniških imen in/ali e-poštnih naslovov uporabnikov z elektronskimi ali drugimi sredstvi za pošiljanje nezaželene e-pošte ali ustvarjanjem uporabniških računov z avtomatiziranimi sredstvi ali pod lažnimi pretvezami.

22. Uporabite spletno mesto kot del kakršnih koli prizadevanj za tekmovanje z nami ali kako drugače uporabite spletno mesto in/ali vsebino za katero koli podjetje, ki ustvarja prihodek, ali komercialno podjetje.

PRISPEVKI, KI GA GENERAJO UPORABNIKOV

Spletno mesto uporabnikom ne ponuja pošiljanja ali objavljanja vsebine. Lahko vam ponudimo možnost, da ustvarite, predložite, objavljate, prikazujete, prenašate, izvajate, objavljate, distribuirate ali oddajate vsebino in gradivo nam ali na spletnem mestu, vključno z, vendar ne omejeno na besedilo, zapise, video, zvok, fotografije , grafike, komentarji, predlogi ali osebni podatki ali drugo gradivo (skupaj »Prispevki«). Prispevke si lahko ogledajo drugi uporabniki spletnega mesta in prek spletnih mest tretjih oseb. Zato se lahko vsi prispevki, ki jih posredujete, obravnavajo v skladu s politiko zasebnosti spletnega mesta. Ko ustvarite ali daste na voljo kakršne koli prispevke, s tem izjavljate in jamčite, da:

1. Ustvarjanje, distribucija, prenos, javni prikaz ali izvajanje ter dostop do vaših prispevkov, prenos ali kopiranje ne kršijo in ne bodo kršili lastniških pravic, vključno z avtorskimi pravicami, patentom, blagovno znamko, poslovno skrivnostjo, vendar ne omejeno nanje. , ali moralne pravice katere koli tretje osebe.

2. Ste ustvarjalec in lastnik ali imate potrebne licence, pravice, soglasja, izdaje in dovoljenja za uporabo in pooblastitev nas, spletnega mesta in drugih uporabnikov spletnega mesta za uporabo vaših prispevkov na kakršen koli način, ki ga predvideva spletno mesto. in te pogoje uporabe.

3. Imate pisno privolitev, sprostitev in/ali dovoljenje vsake določljive posamezne osebe v vaših prispevkih, da uporabite ime ali podobo vsake take določljive posamezne osebe, da omogočite vključitev in uporabo vaših prispevkov na kakršen koli predviden način s strani in teh pogojev uporabe.

4. Vaši prispevki niso lažni, netočni ali zavajajoči.

5. Vaši prispevki niso nenaročeno ali nepooblaščeno oglaševanje, promocijski material, piramidne sheme, verižna pisma, vsiljena pošta, množična poštna sporočila ali druge oblike nagovarjanja.

6. Vaši prispevki niso nespodobni, razvratni, razvratni, umazani, nasilni, nadlegovalni, klevetniški, obrekljivi ali drugače sporni (kot jih določimo).

7. Vaši prispevki nikogar ne zasmehujejo, se posmehujejo, omalovažujejo, ustrahujejo ali zlorabljajo.

8. Vaši prispevki se ne uporabljajo za nadlegovanje ali grožnjo (v pravnem pomenu teh izrazov) kateri koli drugi osebi in za spodbujanje nasilja nad določeno osebo ali skupino ljudi.

9. Vaši prispevki ne kršijo nobenega veljavnega zakona, uredbe ali pravila.

10. Vaši prispevki ne kršijo pravic do zasebnosti ali javnosti tretjih oseb.

11. Vaši prispevki ne kršijo nobene veljavne zakonodaje v zvezi z otroško pornografijo ali drugače namenjene varovanju zdravja ali dobrega počutja mladoletnikov.

12. Vaši prispevki ne vključujejo žaljivih komentarjev, ki bi bili povezani z raso, nacionalnim poreklom, spolom, spolnimi željami ali fizičnimi ovirami.

13. Vaši prispevki drugače ne kršijo ali se povezujejo z gradivom, ki krši katero koli določbo teh pogojev uporabe ali kateri koli veljavni zakon ali predpis.

Vsaka uporaba spletnega mesta, ki je v nasprotju z zgoraj navedenim, krši te pogoje uporabe in lahko med drugim povzroči prenehanje ali začasno ukinitev vaših pravic do uporabe spletnega mesta.

LICENCA ZA PRISPEVEK

Vi in spletno mesto se strinjate, da lahko dostopamo, shranjujemo, obdelujemo in uporabljamo vse informacije in osebne podatke, ki jih posredujete v skladu s pogoji politike zasebnosti in vašimi izbirami (vključno z nastavitvami).

S predložitvijo predlogov ali drugih povratnih informacij v zvezi s spletnim mestom se strinjate, da lahko takšne povratne informacije uporabljamo in delimo za kakršen koli namen brez odškodnine za vas.

Ne uveljavljamo nobenega lastništva nad vašimi prispevki. Obdržite polno lastništvo vseh svojih prispevkov in vseh pravic intelektualne lastnine ali drugih lastninskih pravic, povezanih z vašimi prispevki. Nismo odgovorni za kakršne koli izjave ali izjave v vaših prispevkih, ki ste jih dali na katerem koli področju na spletnem mestu. Izključno ste odgovorni za svoje prispevke na spletnem mestu in se izrecno strinjate, da nas boste oprostili vsakršne odgovornosti in se vzdržali kakršnih koli pravnih tožb zoper nas v zvezi z vašimi prispevki.

PREDLOGE

Potrjujete in se strinjate, da vsa vprašanja, komentarji, predlogi, ideje, povratne informacije ali druge informacije v zvezi s spletnim mestom (»predloge«), ki nam jih posredujete, niso zaupne in postanejo naša izključna last. Imamo izključne pravice, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, in smo upravičeni do neomejene uporabe in širjenja teh prispevkov za kakršen koli zakonit namen, komercialni ali drugačen, brez priznanja ali odškodnine za vas. S tem se odpovedujete vsem moralnim pravicam do kakršnega koli takega prispevka in s tem jamčite, da so vsi takšni prispevki izvirni pri vas ali da imate pravico do predložitve takšnih prispevkov. Strinjate se, da zoper nas ne bomo pritožili za kakršno koli domnevno ali dejansko kršitev ali protipravno prilastitev katere koli lastninske pravice v vaših prispevkih.

UPRAVLJANJE MESTA

Pridržujemo si pravico, ne pa tudi obveznosti, da: (1) spremljamo spletno mesto glede kršitev teh pogojev uporabe; (2) sprejme ustrezne pravne ukrepe zoper vsakogar, ki po lastni presoji krši zakon ali te pogoje uporabe, vključno z neomejenim prijavo takega uporabnika organom pregona; (3) po lastni presoji in brez omejitev zavrnemo, omejimo dostop do, omejimo razpoložljivost ali onemogočimo (kolikor je to tehnološko izvedljivo) katerega koli od vaših prispevkov ali katerega koli dela; (4) po lastni presoji in brez omejitev, obvestila ali odgovornosti odstraniti s spletnega mesta ali kako drugače onemogočiti vse datoteke in vsebine, ki so prevelike ali kakor koli obremenjujejo naše sisteme; in (5) drugače upravljati spletno mesto na način, ki je zasnovan za zaščito naših pravic in lastnine ter za olajšanje pravilnega delovanja spletnega mesta.

TRAJANJE IN PRENEHANJE

Ti pogoji uporabe ostanejo v polni veljavi, medtem ko uporabljate spletno mesto. BREZ OMEJITVE KAKRŠNE KOLI DRUGE DOLOČBE TEH POGOJEV UPORABE, SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO, DA PO IZLETNI PRESOJI IN BREZ OBVESTILA ALI ODGOVORNOSTI ZAVRNIMO DOSTOP DO IN UPORABO SPLETNEGA MESTA (VKLJUČNO Z BLOKIRANJEM DOLOČENEGA ODLOČANJA ZA IP), BREZ BREZ RAZLOGA, VKLJUČNO BREZ OMEJITVE S KRŠITEV KAKRŠNEGA NAROČILA, GARANCIJE ALI ZAVEZE, VSEBE V TEH POGOJIH UPORABE ALI KATERIH KOLI VELJAVNIH ZAKONA ALI UREDBE. VAŠO UPORABO ALI SODELOVANJE NA SPLETNEM MESTU LAHKO PRENEMAMO ALI IZBRIŠEMO VSE VSEBINE ALI INFORMACIJE, KI STE KI STE OBJAVILI KADAR KOLI, BREZ OPOZORILA, PO NAŠI PRESOJI.

Če iz kakršnega koli razloga ukinemo ali začasno prekinemo vaš račun, vam je prepovedano registrirati in ustvariti nov račun pod svojim imenom, lažnim ali izposojenim imenom ali imenom katere koli tretje osebe, tudi če morda delujete v imenu tretje osebe. zabava. Poleg ukinitve ali začasne ukinitve vašega računa si pridržujemo pravico, da sprejmemo ustrezne pravne ukrepe, vključno z neomejeno civilno, kazensko in prepovedno odškodnino.

SPREMEMBE IN PREKINJE

Pridržujemo si pravico, da kadar koli ali iz katerega koli razloga po lastni presoji brez predhodnega obvestila spremenimo, spremenimo ali odstranimo vsebino spletnega mesta. Vendar pa nismo dolžni posodabljati nobenih informacij na našem spletnem mestu. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila spremenimo ali ukinemo celotno ali del spletnega mesta. Ne bomo odgovorni vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli spremembo, spremembo cene, ustavitev ali prekinitev spletnega mesta.

Ne moremo zagotoviti, da bo spletno mesto na voljo ves čas. Morda bomo imeli težave s strojno, programsko opremo ali drugimi težavami ali pa bomo morali opraviti vzdrževanje, povezano s spletnim mestom, kar povzroči prekinitve, zamude ali napake. Pridržujemo si pravico, da kadar koli ali iz kakršnega koli razloga spremenimo, posodobimo, začasno prekinemo, ukinemo ali kako drugače spremenimo spletno mesto brez predhodnega obvestila. Strinjate se, da nismo odgovorni za kakršno koli izgubo, škodo ali nevšečnost, ki bi nastala zaradi vaše nezmožnosti dostopa ali uporabe spletnega mesta med izpadom ali prekinitvijo spletnega mesta. Nič v teh pogojih uporabe se ne bo razlagalo tako, da nas zavezuje, da vzdržujemo in podpiramo spletno mesto ali da posredujemo kakršne koli popravke, posodobitve ali izdaje v zvezi z njim.

PRAVO

Te pogoje ureja in razlaga zakonodaja Slovenije, uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga pa je izrecno izključena. Če je vaše običajno prebivališče v EU in ste potrošnik, imate dodatno zaščito, ki vam jo zagotavljajo obvezne določbe zakonodaje vaše države stalnega prebivališča. KOTNIG, gostinstvo in turizem d.o.o. in oba se strinjata, da se podreš neizključni pristojnosti sodišč v Ljubljani, kar pomeni, da lahko vložiš zahtevek za zaščito svojih pravic varstva potrošnikov v zvezi s temi Pogoji uporabe v Sloveniji ali v državi EU, v kateri si prebivati.

REŠEVANJE SPOROV

Neformalna pogajanja

Za pospešitev reševanja in nadzor stroškov kakršnih koli sporov, sporov ali zahtevkov, povezanih s temi Pogoji uporabe (vsakega »Spor« in skupaj »Spori«), ki ga vnesete vi ali mi (posamezno, »Stranka« in skupaj, “Stranki”), se pogodbenici strinjata, da bosta najprej poskušali pogajati o kakršnem koli sporu (razen sporov, ki so izrecno navedeni spodaj) vsaj trideset (30) dni pred začetkom arbitraže. Takšna neformalna pogajanja se začnejo s pisnim obvestilom ene pogodbenice drugi pogodbenici.

Zavezujoča arbitraža

Morebitne spore, ki izhajajo iz razmerij med pogodbenima strankama te pogodbe, odloča en arbiter, ki bo izbran v skladu z arbitražo in notranjimi pravili Evropskega arbitražnega sodišča, ki je del Evropskega centra za arbitraže s sedežem v Strasbourgu, in ki so v veljavi v času vložitve zahteve za arbitražo in katerih sprejetje te klavzule pomeni sprejetje. Sedež arbitraže je Ljubljana, Slovenija. Jezik postopka je slovenski, angleški. Pravila materialnega prava, ki se uporabljajo, so slovensko pravo.

Omejitve

Stranki se strinjata, da je vsaka arbitraža omejena na spor med pogodbenicama posamezno. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, (a) nobena arbitraža se ne sme združiti z nobenim drugim postopkom; (b) ni pravice ali pooblastila za arbitražo v katerem koli sporu na podlagi skupinskih tožb ali za uporabo skupinskih tožb; in (c) ni pravice ali pooblastila, da bi se kateri koli spor sprožil kot domnevni zastopnik v imenu splošne javnosti ali katere koli druge osebe.

Izjeme pri neformalnih pogajanjih in arbitraži

Stranki se strinjata, da za naslednje spore ne veljajo zgornje določbe v zvezi z neformalnimi pogajanji in zavezujočo arbitražo: (a) vsi spori, katerih namen je uveljaviti ali zaščititi ali v zvezi z veljavnostjo katere koli od pravic intelektualne lastnine pogodbenice; (b) kakršen koli spor v zvezi z obtožbami o kraji, piratstvu, vdoru v zasebnost ali nepooblaščeni uporabi ali izhaja iz njih; in (c) kakršen koli zahtevek za odškodnino. Če se ugotovi, da je ta določba nezakonita ali neizvršljiva, se nobena pogodbenica ne bo odločila za arbitražo o katerem koli sporu, ki spada v ta del te določbe, za katerega se ugotovi, da je nezakonit ali neizvršljiv, in o takem sporu odloča pristojno sodišče v okviru sodišč, navedenih za jurisdikciji zgoraj, in pogodbenici soglašata, da se podredita osebni pristojnosti tega sodišča.

POPRAVKI

Na spletnem mestu so lahko informacije, ki vsebujejo tipografske napake, netočnosti ali opustitve, vključno z opisi, cenami, razpoložljivostjo in različnimi drugimi informacijami. Pridržujemo si pravico, da popravimo kakršne koli napake, netočnosti ali pomanjkljivosti ter kadar koli brez predhodnega obvestila spremenimo ali posodobimo podatke na spletnem mestu.

ODPOVED ODGOVORNOSTI

MESTO JE ZAGOTOVLJENO NA PODLAGI KOT JE IN KOT JE NA VOLJO. STRINJATE SE, DA BO VAŠA UPORABA SPLETNEGA MESTA IN NAŠIH STORITEV NA VAŠE IZKLJUČNO TVEGANJE. V NAJBOLJŠI MERI, KI JE DOVOLJENA Z ZAKONODAJO, ZAVRAČAMO VSE GARANCIJE, IZRECNE ALI IMPLICIRANE, V POVEZAVI S SPLETNIM SPLETOM IN VAŠO UPORABO, VKLJUČNO, BREZ OMEJITVE, Z JAMSTVI. NE DAJEMO NOBENEGA JAMSTVA ALI IZJAV O TOČNOSTI ALI POPOLNOSTI VSEBINE SPLETNEGA MESTA ALI VSEBINE KATERIH KOLI SPLETNIH MEST, POVEZANIH S SPLETNIM SPLETOM IN NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ALI ODGOVORNOSTI. (1., 2.) OSEBNE POŠKODBE ALI PREMOŽENJSKA ŠKODA KAKŠNE KAR KOLI NARAVE, KI NASTAJO Z VAŠEM DOSTOPOM DO IN UPORABE SPLETNEGA MESTA, (3) KAKRŠNI KOLI NEPOOBLAŠČENI DOSTOP DO ALI UPORABA NAŠIH VARNIH STREŽNIKOV IN/ALI KAKRŠNE KOLI PODATKE IN VSE INFORM. TAM SHRANJENE, (4) PREKINITEV ALI PRENEHANJE PRENOSA NA MESTO ALI Z NJEGA, (5) KAKRŠNE KOLI HROŠČE, VIRUSE, TROJANSKI KONJI ALI PODOBNO, KI SE LAHKO PRENAŠAJO NA ALI SKOZI SPLETNO MESTO KAKRŠNE KOLI NAPAKE ALI POPUSTI V KAKŠNI VSEBINI IN GRADIVU ALI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO KAKRŠNE KOLI VRSTE, KI JE NASTALA ZARADI UPORABE KAKRŠNE KOLI OBJAVLJENE, POŠLJENE ALI DRUGAČE DANE NA VOLJO PREKO SPLETNEGA MESTA VSEBINE. NE JAMČIMO, NE POTRJUJEMO ALI PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA KOLI IZDELEK ALI STORITEV, KI GA OGLAŠUJE ALI JE PONUDENA NA TRETJI STRANI PREKO SPLETNEGA MESTA ALI KATERIH KOLI SPLETNIH OGLAŠEV ALI DRUGEGA SPLETNEGA MESTA. BODITE ODGOVORNI ZA SPREMLJANJE KAKRŠNE KOLI TRANSAKCIJE MED VAMI IN KAKRŠNIMI KOLI TRETJIMI PONUDNIKI IZDELKOV ALI STORITEV. TAKO, KO PRI NAKUPU IZDELKA ALI STORITVE PREKO KAKŠNEGA MEDIJA ALI V KAKRŠNEM KOLI OKOLJU, BOSTE UPORABLJALI SVOJE NAJBOLJŠE PRESOJANJE IN BODITE PREVIDNI, KJER JE TO PRIMERNO.

OMEJITVE ODGOVORNOSTI

MI ALI NAŠI DIREKTORJI, ZAPOSLENI ALI ZASTOPNIKI NE BOMO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI VAM ALI TRETJI STRANI ZA KAKRŠNE KOLI NEPOSREDNE, POSREDNE, POSLEDIČNE, ZGLEDNE, NAKLJUČNE, POSEBNE ALI DRUGE ŠKODE, KI NASTAJA Z VAŠO UPORABO SPLETNEGA MESTA, TUDI ČE SMO OBVESTILI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. NE GLEDE NA KARKOLI NASPROTNEGA, KI JE VSEBOVANO V TEM DOKUMENTU, BO NAŠA ODGOVORNOST DO VAM ZA KATER KOLI VZROK IN NE GLEDE NA OBLIKO DEJANJA VEDNO OMEJENA NA PLAČAN ZNESEK NAM. NEKATERI DRŽAVNI ZAKONI SLOVENIJE IN MEDNARODNEGA PRAVA NE DOVOLJUJEJO OMEJITVE IMPLICITNIH GARANCIJ ALI IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE DOLOČENE ŠKODE. ČE TE ZAKONI VELJAJO ZA VAS, NEKATERE ALI VSE ZGORNJE IZVEDBE ALI OMEJITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO IN LAHKO IMATE DODATNE PRAVICE.

ODŠKODNINA

Strinjate se, da nas boste, vključno z našimi podružnicami, povezanimi družbami in vsemi našimi uradniki, agenti, partnerji in zaposlenimi, branili, odškodovali in nas varovali pred kakršno koli izgubo, škodo, odgovornostjo, zahtevkom ali zahtevo, vključno z razumnimi odvetniki. ‘ pristojbine in izdatki, ki jih povzroči katera koli tretja oseba zaradi ali izhajajo iz: (1) uporabe spletnega mesta; (2) kršitev teh pogojev uporabe; (3) kakršno koli kršitev vaših izjav in jamstev, določenih v teh pogojih uporabe; (4) vaša kršitev pravic tretje osebe, vključno s pravicami intelektualne lastnine, vendar ne omejeno nanje; ali (5) kakršno koli očitno škodljivo dejanje do katerega koli drugega uporabnika spletnega mesta, s katerim ste se povezali prek spletnega mesta. Ne glede na zgoraj navedeno si pridržujemo pravico, da na vaše stroške prevzamemo izključno obrambo in nadzor nad kakršno koli zadevo, za katero nas morate povrniti, in se strinjate, da boste na svoje stroške sodelovali pri naši obrambi takšnih zahtevkov. Potrudili se bomo, da vas obvestimo o vsakem takem zahtevku, dejanju ali postopku, za katerega velja to odškodnino, ko bomo izvedeli za to.

UPORABNIŠKI PODATKI

Ohranili bomo določene podatke, ki jih posredujete spletnemu mestu za namene upravljanja delovanja spletnega mesta, kot tudi podatke v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta. Čeprav izvajamo redne rutinske varnostne kopije podatkov, ste izključno vi odgovorni za vse podatke, ki jih posredujete ali ki se nanašajo na katero koli dejavnost, ki ste jo opravili z uporabo spletnega mesta. Strinjate se, da do vas ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali poškodovanje takih podatkov, in se s tem odpovedujete kakršni koli pravici do tožbe zoper nas, ki izhaja iz kakršne koli izgube ali poškodovanja takšnih podatkov.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA, TRANSAKCIJE IN PODPISI

Obisk spletnega mesta, pošiljanje e-pošte in izpolnjevanje spletnih obrazcev predstavljajo elektronsko komunikacijo. Soglašate s prejemanjem elektronskih komunikacij in se strinjate, da vsi dogovori, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih posredujemo v elektronski obliki, po e-pošti in na spletnem mestu, izpolnjujejo vse zakonske zahteve, da je taka komunikacija v pisni obliki. S TEM SE STRINJATE Z UPORABO ELEKTRONSKIH PODPISOV, POGODB, NAROČIL IN DRUGE ZAPISE TER Z ELEKTRONSKO DOSTAVITEV OBVESTIL, POLITIK IN ZAPISOV O TRANSAKCIJAH, KI SE ZAČNEJO ALI KONČAJO PRI NAS. S tem se odpovedujete kakršnim koli pravicam ali zahtevam v skladu s katerim koli statutom, predpisom, pravilnikom, odlokom ali drugimi zakoni v kateri koli jurisdikciji, ki zahtevajo izvirni podpis ali dostavo ali hrambo neelektronskih zapisov, ali za plačila ali odobritev kreditov na kakršen koli drug način kot z elektronskimi sredstvi.

RAZNO

Ti pogoji uporabe in vse politike ali pravila delovanja, ki jih objavimo na spletnem mestu ali v zvezi s tem mestom, predstavljajo celoten dogovor in razumevanje med vami in nami. Naša neuveljavitev ali uveljavitev katere koli pravice ali določbe teh pogojev uporabe ne pomeni odpovedi takšni pravici ali določbi. Ti pogoji uporabe veljajo v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Vsako ali vse svoje pravice in obveznosti lahko kadar koli prenesemo na druge. Ne bomo odgovorni ali odgovorni za kakršno koli izgubo, škodo, zamudo ali nedelovanje, ki je posledica kakršnega koli vzroka, ki je zunaj našega razumnega nadzora. Če se ugotovi, da je katera koli določba ali del določbe teh pogojev uporabe nezakonita, nična ali neizvršljiva, se šteje, da je ta določba ali del določbe ločen od teh pogojev uporabe in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določbe. Med vami in nami zaradi teh pogojev uporabe ali uporabe spletnega mesta ni nobenega skupnega podjetja, partnerstva, zaposlitve ali agencijskega razmerja. Strinjate se, da ti pogoji uporabe ne bodo uporabljeni zoper nas, ker smo jih pripravili. S tem se odpovedujete kakršnim koli zagovorom, ki bi jih morda imeli na podlagi elektronske oblike teh pogojev uporabe in neobstoja podpisov strank za izvajanje teh pogojev uporabe.

KONTAKTIRAJ NAS

Za rešitev reklamacije v zvezi s spletnim mestom ali za dodatne informacije o uporabi spletnega mesta nas kontaktirajte na:

KOTNIG, gostinstvo in turizem d.o.o.

Kitni Vrh 1a

Zagradec, Zagradec 1303

Slovenija

Telefon: +386 31 895 321

info.kotnig@gmail.com